VOLKSTUINDERS VERENIGING "DE HEEG"

 

De leden met een tuin zijn verplicht minimaal drie keer drie uur per verenigingsjaar deel te nemen aan het gemeenschappelijk werk tot onderhoud, verbetering en verfraaiing van het tuincomplex. Dit geschiedt naar vermogen van elk lid onder leiding van de tuincommissie.

Bij de uitgifte van nieuwe toegangssleutels aan het begin van het tuinseizoen dient ieder lid onder 70 jaar in te schrijven voor 3 zaterdagen, of avonden, Alternatief kan men ook toiletten poetsen, hetgeen iedere zaterdag tijdens het tuinseizoen dient te gebeuren.

De datums, waarop verenigingswerk plaats vindt, worden tijdig van tevoren bekend gemaakt.
De toiletten worden elke zaterdag om 10.00 uur gepoetst.

Het verenigingswerk vindt plaats op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, of op enige zomeravonden tussen 19.00 en 21.30 uur.

Indien op het uur van aanvang van het verenigingswerk het weer zodanig is, dat werken in de open lucht niet mogelijk is, worden de werkzaamheden uitgesteld tot een week daarna, op dezelfde weekdag, op hetzelfde uur.

Bericht van verhindering moet per email, nevenstaand contactformulier, of schriftelijk gegeven worden aan onderstaande contactpersoon. De contactpersoon zal vervolgens een of meerdere nieuwe datums voorstellen, waarop de verplichting kan worden nagekomen.

Het bestuur kan leden, die zich bij herhaling zonder opgave van gegronde reden aan het verenigingswerk onttrekken, het lidmaatschap opzeggen, conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement.

Contactpersoon verenigingswerk:

Mevr. Lucie Leisberger

06-41753421