VOLKSTUINDERS VERENIGING "DE HEEG"

 

Jaaragenda 2023

08 januari: Nieuwjaarsreceptie

18 maart: Begin tuinseizoen en sleuteluitgifte 

06 april: Ledenvergadering

02 september: Jaarlijkse BBQ

04 november: Einde tuinseizoen/sluiting kantine