VOLKSTUINDERS VERENIGING "DE HEEG"

 


Momenteel kan men lidmaatschap van VTV De Heeg en pacht van een tuin op 3 manieren aanvragen:

  • Door middel van bijstaand contactformulier

  • Door zich per telefoon, of e-mail te wenden tot een lid van de tuincommissie

  • Tijdens het tuinseizoen kan men zich ook op zaterdagochtend tussen 09.00 en 11.00 uur melden bij een bestuurslid, dat in de buurt van de schuilruimte aanwezig is.


Er volgt altijd een intakegesprek, waarbij het reglement wordt uitgelegd en overhandigd, de kosten worden opgegeven en evt. vrij beschikbare tuinen getoond worden.

Tevens wordt ter plaatse een inschrijfformulier ingevuld, of wordt per e-mail een interactief formulier toegezonden.

Na een positief gesprek met de tuincommissie en ontvangst door de secretaris van het geretourneerde inschrijfformulier krijgt het aspirant lid een kostenspecificatie op basis van bovenstaande (tuin)gegevens.

Het lidmaatschap wordt door VTV De Heeg geaccordeerd nadat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Dan wordt ook een toegangssleutel aan het lid overhandigd.